Το Πλεονέκτημα της Μουσικής μας

Το RadioPro.gr είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα πολυμέσων, που έχει σχεδιαστεί κυρίως για επιχειρηματική χρήση, και στόχο έχει να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ήχου και εικόνας, με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. χωρίς οφειλές στην ΕΥΕΔ (ρεπερτόριο πρώην ΑΕΠΙ, πρώην κρατικής ΕΔΕΜ), στην Αυτοδιαχείριση, στον GEA, στην PRS ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η πλέον νόμιμη λύση για τη μουσική σε επαγγελματικούς χώρους, είναι αυτή του ρεπερτορίου που διανέμουμε μέσω του RadioPro.gr. Την πλατφόρμα διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΚοινΣΕπ Hellenic Solution. σε συνεργασία με εκδότες μουσικής, παραγωγούς και οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Νόμιμη μουσική για κάθε επιχείρηση

Στην περίπτωσή μας, οι δικαιούχοι έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 4481/2017.

Οι οργανισμοί αυτοί:

α) συμφωνούν να μην εισπράξουν αμοιβές για το σχετικό δικαίωμα από τους συνδρομητές μας.

β) εισπράττουν τα ποσά που δικαιούνται ενιαία ως τμήμα από τη συνδρομή μας, για τις περιπτώσεις που πρέπει να πληρωθούν.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση νόμιμης μουσικής χωρίς δικαιώματα που να μπορεί να αναπαραχθεί δημόσια, δίχως να δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής αμοιβής σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Είτε λοιπόν παίζετε αποκλειστικά τη μουσική μας, είτε θα αναγκαστείτε να πληρώσετε δύο ή περισσότερους εισπρακτικούς οργανισμούς.

blank

Προσοχή στις απομιμήσεις

Πολλοί πάροχοι μουσικής στην Ελλάδα, δρώντας συνήθως ως μεταπωλητές αναπαράγουν μουσική που έχει διανεμηθεί με τη χρήση αδειών Creative Commons (CC).

Οι περισσότερες από αυτές τις άδειες απαγορεύουν τη χρήση σε επαγγελματικούς χώρους και οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από όποιον χρησιμοποιεί το ρεπερτόριό τους (υπάρχουν σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ακόμη και στην περίπτωση αδειών Creative Commons που επιτρέπουν την επαγγελματική χρήση, δημιουργούνται αμοιβές για τα συγγενικά δικαιώματα προς τους ΟΣΔ Ερατώ (τραγουδιστές) και Απόλλων (μουσικοί), οι οποίοι εισπράττουν μέσω του κοινού εισπρακτικού οργανισμού GEA (η πλήρης απάντηση του ΟΠΙ είναι διαθέσιμη σε όποιον επιθυμεί να λάβει γνώση).

Όταν λοιπόν ένας πάροχος σας υπόσχεται μουσική σε πολύ χαμηλή τιμή, πολλές φορές το κάνει γιατί η μουσική δεν είναι καν δική του. Αυτό όμως θα σας προκαλέσει νομικά προβλήματα και θα αναγκαστείτε να πληρώσετε αμοιβές σε εισπρακτικούς φορείς.

Όταν λοιπόν θα χρειαστείτε τη βοήθειά του παρόχου, θα ανακαλύψετε ότι η βεβαίωση που έχετε λάβει δεν σας προσφέρει την παραμικρή εξασφάλιση.

Για το λόγο αυτό μεγάλοι πάροχοι έχουν σταματήσει την πώληση συνδρομών στην Ελλάδα, αλλά οι εγχώριοι έμποροι μουσικής συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, εισπράττουν αμοιβές και δίνουν δικής τους έμπνευσης, ψευδεπίγραφες βεβαιώσεις, πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζουν οι ξένες εταιρείες!